Lütfen bekleyiniz...

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (6) Ankara Barosu Dergisi (9) Ankara Law Review (1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (15) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (8) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (1) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (1) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (1) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (5) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (4) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (26) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (7) Gaziantep University Journal of Social Sciences (9) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (4) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (1) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (5) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (9) İstanbul İktisat Dergisi (5) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (9) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (1) Journal of Economy Culture and Society (1) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Legal Hukuk Dergisi (9) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (1) Legal Mali Hukuk Dergisi (1) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (1) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (2) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (1) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (18) Mülkiye Dergisi (21) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (2) Sosyal Bilimler Dergisi (4) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (6) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (7) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (1) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2)

Yazar

Tarih

Yıl

Türkiye'de Çevreci Örgütlerin Dönüşümü : Merkezi Profesyonel Lobici Örgütler Ve Yerelde Görevli Protestocular

MakaleÇağrı ERYILMAZAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 73, Sayı 1
TÜRKİYE’DE ÇEVRECİ ÖRGÜTLERİN DÖNÜŞÜMÜ: MERKEZİ PROFESYONEL LOBİCİ ÖRGÜTLER VE YERELDE GÖNÜLLÜ PROTESTOCULAR * Dr. Öğr. Üye. Çağrı Eryılmaz Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ORCID: 0000-0001-9972-9245 ? ? ? Öz Bu çalışmanın amacı ...

Petrol Tüketimi Ve Büyüme: Oecd Ülkelerine İlişkin Panel Veri Analizi

MakaleTuba DİREKÇİGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2018, Cilt 17, Sayı 4
GAUN JSS Gövdeli, T, Direkci, T. B. (2018). Petrol Tüketimi ve Büyüme: OECD Ülkelerine İlişkin Panel Veri Analizi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (4), 1574-1585, Submission Date: 10-05-2018, Acceptance Date: 27-09-2018. A...

Ekstrem Soğuk Hava Dalgası: Ocak 2017

MakaleErdinç UslanGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2018, Cilt 17, Sayı 3
GAUN JSS Deniz, Z., A., Uslan, E. (2018). Ekstrem Soğuk Hava Dalgası: Ocak 2017, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (3), 761-773, Submission Date: 26-01-2018, Acceptance Date: 09-07-2018. Araştırma Makalesi. Ekstrem Soğuk Hav...

Karasu Irmağı (fırat) Yukarı Havza Kesiminde Tuzlu-acı Su Kaynakları Ve Tuzlalar

MakaleYıldız GüneyGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2018, Cilt 17, Sayı 3
GAUN JSS Polat, S., Güney, Y. (2018). Karasu Irmağı (Fırat) Yukarı Havza Kesiminde Tuzlu-Acı Su Kaynakları ve Tuzlalar, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (3), 774-795, Submission Date: 09-02-2018, Acceptance Date: 09-07-2018....

Kütahya Seyitömer Höyüğü’n De Ki Orta Tunç Çağı’na Tarihlendirilen Dokuma Tezgah Ağırlıkları

MakaleHülya KARAOĞLANDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 58
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 58. Sayı / Ekim 2018 15 SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ’DEN ORTA TUNÇ ÇAĞI’NA TARİHLENDİRİLEN BİR GRUP DOKUMA...

Örgüt Yapısını Etkileyen Unsurların Örgütsel Ekoloji Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

MakaleMurat ÇUBUKCUDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 57
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 57. Sayı / Temmuz 2018 84 ÖRGÜT YAPISINI ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat ÇUBUKCU 1 Öz Bu çalışmada, örgütsel ekoloji kuramı ç...

Kirleten Öder İlkesi Çerçevesinde Türkiye’de Çevre Vergileri Ve Negatif Dışsallıklar Sorunu

MakaleGökhan DÖKMENDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 57
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 57. Sayı / Temmuz 2018 163 KİRLETEN ÖDER İLKESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİ VE NEG...

Adana Müzesi'nden Attika Tipi Lahit Parçaları

MakaleFigen ÇEVİRİCİ-COŞKUNDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 57
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 57. Sayı /Temmuz 2018 205 ADANA MÜZESİ'NDEN ATTİKA TİPİ LAHİT PARÇALARI Figen ÇEVİRİCİ-COŞKUN ? Öz Bu çalışma ile Adana Müzesi'ne satın alma yoluyla kazandırılmış olan iki la...

Yağışın Mekânsal Olarak Modellenmesınde Krıgıng Wıth External Drıft Yöntemının Değerlendırılmesı:ege Bölgesı

MakaleOlgu AYDINDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 56
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ...

Kitap İncelemesi : Hukukun Ekolojisi: Doğa Ve Toplumla Uyumlu Bir Hukuk Sistemine Doğru

MakaleHakan DULKADİROĞLUAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 73, Sayı 4
Hukukun Ekolojisi: Doğa ve Toplumla Uyumlu Bir Hukuk Sistemine Doğru Fritjof Capra, Ugo Mattei, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2017, 240 sayfa, ISBN: 9786059389464 İnsanlar ve insanların kurdukları şirketlerin Dü...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 21 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor