Lütfen bekleyiniz...

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2020 Yılı)

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

1.250 TL

2.500 TL

1.250 TL

5.000 TL

10.000 TL

1.895 TL

3.791 TL

1.895 TL

7.582 TL

15.166 TL

   

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

88.499 TL

48.000 TL

177.010 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

22.109 TL

2.000 TL

7.360 TL

300 TL

1.093 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

177.010 TL

96.000 TL

354.034 TL

(c) bendi için iki kat:

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

44.245 TL

4.000 TL

14.740 TL

600 TL

2.199 TL

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

10.000 TL

15.000 TL

15.166 TL

22.749 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

36.865 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

221.267 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

22.109 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.461 TL

1.200 TL

4.412 TL

4.000 TL

14.740 TL

12.000 TL

44.245 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt

bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

 Groston başına*:

400 TL

606,67 TL

100 TL

151,67 TL

10 TL

15,16 TL

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston Başına*:

 Groston Başına*:

30 TL

110,53 TL

6 TL

22,05 TL

100 KR

351 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston Başına*:

Groston Başına*: 

200 TL

303,34 TL

40 TL

60,67 TL

10 TL

15,16 TL

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

 Groston başına*:

100 TL

151,67 TL

20 TL

30,34 TL

10 TL

15,16 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

88.499 TL

600 TL

2.199 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

3.673 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

88.499 TL

600 TL

2.199 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

73.747 TL

100.000 TL

368.789 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

Dekar başına*:

20 TL

73,68 TL

Metkreküp başına*:

Metkreküp başına*:

120 TL

442,49 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

22.109 TL

4.000 TL

14.740 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

177.010 TL

1.200 TL

4.412 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

44.245 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

88.499 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

88.499 TL

60.000 TL

221.367 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

351 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

7.376.030 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

7.376.030 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

 

100.000 TL den

 

368.789 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

3.688.006 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

 

 

100.000 TL den

 

 

368.789 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

3.688.006 TL'ye kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı

Ton başına*:

100 TL

 

 

Ton başına*:

151,67 TL

 

(bb) bendindeki ceza miktarı

Metrekare başına*:

10 TL

Metrekare başına*:

15,16 TL

 

 

 

 

Belediyelerde

. Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

 

 

 50.000 TL

Belediyelerde

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

 

184.386 TL

. Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

110.629 TL

. Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

 

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

 

10.000 TL

73.747 TL

 

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

 

36.865 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

368.789 TL

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

221.267 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır
.