Lütfen bekleyiniz...

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Çevre Kanunu

Güncel KanunKanun No: 2872Kabul Tarihi: 09 Ağu 1983RG No: 18132RG Tarihi: 11 Ağu 1983
Çevre Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler Amaç: Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.) Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunm...

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3018)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3018RG No: 31256RG Tarihi: 26 Eyl 2020
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3018) Karar Sayısı: 3018 Karar Tarihi: 25.09.2020 Resmi Gazete Tarihi: 26.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31256 Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinin sınırl...

Mersin İli, Tarsus İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tarsus Dalyanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3026)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3026RG No: 31256RG Tarihi: 26 Eyl 2020
Mersin İli, Tarsus İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tarsus Dalyanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:...

Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31254RG Tarihi: 24 Eyl 2020Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 24 Eyl 2020
Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 24.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31254 Tebliğ Tarihi: 24.09.2020 Tebliğ Numarası: - BİRİ...

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değiştiren TebliğRG No: 31253RG Tarihi: 23 Eyl 2020Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 23 Eyl 2020
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 23.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31253 Tebliğ Tarihi: 23.09.2020 Tebliğ Numarası: - Madde 1 – ...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945)

Değiştiren Cumhurbaşkanı YönetmeliğiKarar Sayısı: 2945RG No: 31239RG Tarihi: 09 Eyl 2020
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945) Cumhurbaşkanı Kararı Sayısı: 2945 Cumhurbaşkanı Kararı Tarihi: 08.09.2020 Resmi Gazete Tarihi: 09.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31239 ...

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)

Güncel TebliğRG No: 31235RG Tarihi: 05 Eyl 2020Tebliğ No: SGMTebliğ Tarihi: 05 Eyl 2020
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3) Resmi Gazete Tarihi: 05.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 3123...

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2020/4)

Güncel TebliğRG No: 31235RG Tarihi: 05 Eyl 2020Tebliğ No: SGMTebliğ Tarihi: 05 Eyl 2020
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2020/4) Resmi Gazete Tarihi: 05.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31235 Tebliğ Tarihi: 05.09.2020 Tebliğ Numarası: SGM: 2020/4 Amaç Madde 1 – (1) Bu Tebliğin ama...

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31226RG Tarihi: 27 Ağu 2020
İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 27.08.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31226 Madde 1 – 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme-Kullanma S...

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı

Kurulu KararıKarar Sayısı: 3RG No: 31248 (Mükerrer)RG Tarihi: 18 Eyl 2020
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı Karar Sayısı: 3 Karar Tarihi: 20.08.2020 Resmi Gazete Tarihi: 18.09.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31248 (Mükerrer) Veri Tanımlama Dökümanları: Türkiye Coğrafi Bil...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 65 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor