Lütfen bekleyiniz...

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

05.06.2020 / Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.04.2020 / Türkiye Su Erozyonu Haritası ile İlgili 2020/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.04.2020 / Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.04.2020 / Edirne İli Sınırları İçerisinde Bulunan Gala Gölü Milli Parkı Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2392) 03.04.2020 / Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.03.2020 / Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282) 23.03.2020 / Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 22.03.2020 / Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 20.03.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Adına 10 Şubat 2020 Tarihinde İmzalanan Ekli Türkiye İçin Çevre ve İklim Eylemi Çok Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2277) 16.03.2020 / Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>