Lütfen bekleyiniz...

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
26.09.2020 Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3018)
26.09.2020 Mersin İli, Tarsus İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tarsus Dalyanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3026)
24.09.2020 Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ
23.09.2020 Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
18.09.2020 Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı
09.09.2020 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945)
05.09.2020 Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)
05.09.2020 Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2020/4)
27.08.2020 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.08.2020 Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850)
15.08.2020 Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ
09.08.2020 Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı
08.08.2020 81 İl Valiliğine Ormanlık Alanlarda Ateş Yakılmaması Genelgesi
04.08.2020 Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları ile İlgili 2020/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
21.07.2020 Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
03.07.2020 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.06.2020 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği
30.06.2020 Çevre Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 11/06/2020 Tarihli ve 2020/1 Sayılı Kararı
13.06.2020 Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmelik
11.06.2020 Akrep Türlerinin Doğadan Yakalanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
09.06.2020 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)
05.06.2020 Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.04.2020 Türkiye Su Erozyonu Haritası ile İlgili 2020/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
16.04.2020 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.04.2020 Edirne İli Sınırları İçerisinde Bulunan Gala Gölü Milli Parkı Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2392)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 34 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor