Lütfen bekleyiniz...

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 13.05.2020 “ÇED Gerekli Değildir” Kararına Karşı Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
2 23.03.2020 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Yayınlandı
3 12.03.2020 ÇED Belgesi Alınmadan İnşaata Başlandığı Gerekçesiyle İdari Para Cezası Verilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmemiştir
4 12.02.2020 Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi’nin Yap- İşlet- Devret Modeli Kapsamına Alınmasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
5 07.01.2020 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) Yayınlandı
6 22.11.2019 7191 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
7 24.07.2019 Anayasa Mahkemesi, Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptaline Karar Verdi
8 01.03.2019 Hidroelektrik Santrali Projesiyle İlgili ÇED Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir
9 22.02.2019 Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
10 10.12.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
11 23.11.2018 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım
12 22.10.2018 Çevre Etiketi Yönetmeliği Yayınlandı
13 04.07.2018 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
14 28.05.2018 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018
15 22.05.2018 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
16 21.05.2018 İstanbul İmar Yönetmeliği Yayınlandı
17 12.02.2018 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Yayınlandı
18 30.01.2018 Deterjanlar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
19 03.07.2017 7033 SAYILI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI
20 03.03.2017 2016 YILINDA OLUŞAN ATIKLAR İÇİN BEYAN DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR
21 29.12.2016 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN (K) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/1) YAYINLANDI
22 28.12.2016 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/1) YAYINLANDI